Sasakala Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau

By : BingkaiWarta - BingkaiWarta, 2019-03-02 22:19:22+07

Sasakala Selat Sunda SSS.jpg

Ilustrasi.

 

Kuningan – Kacatur jaman baheula dina mangsa Pulo Jawa jeung Sumatra masih ngahiji, di Pulo Jawa beulah kulon aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Sang Prabu ngabogaan dua anak, anu cikal Radén Sundana anu bungsu Radén Topobrana.

Kusabab Prabu Rakata boga rasa rumasa umurna geus kawilang kolotna, ku inyana karajaan téh dititipkeun ka palaputrana, tur di bagi dua bagéan, beulah wétan ku Radén Sundana, beulah kulon Radén Topobrana. Saterusna Sang Prabu indit ngabagawan bari éstu teu mawa nanaon, gan pakéan saraket awak jeung guci pusaka, ka patempatan di wates dua nagara nu dibagi dua éta.

Hiji mangsa dina taun ka genep ngabagawan, Sang Prabu meunang béja yén anakna paraséa, malah mah Radén Sundana nepi ngarugrug ka karajaan adina Radén Topobrana. Atuh Sang Prabu pohara ambekna demi ngedéngé éta béja, jeung teu loba deui pikir panjang inyana langsung indit ka tempat perang bitotama kadua anakna kasebut, bari mawa guci anu geus dieusian ku cai laut.

Bener pisan, barang nepi ka wewengkon nu dijadikeun médan laga, Sang Prabu nyaksian pisan dua anakna keur perang campuh. Ningali kadatangan Sang Prabu, dadak dumadakan reg perang téh eureun, teu lila kadua putrana nyampeurkeun diiring ku sakabéh prajuritna bari langsung cedok nyembah ka Prabu Rakata.

Teu antaparah, dua putrana dicarékan béak bersih, panyarék pangpangna ditujukeun ka Radén Sundana nu geus kumawani ngarugrug nagara adina. Sabuat anakna tarungkul ajrih, Sang Prabu jung nangtung, bari ceg kana guci nu geus dieusian cai laut, terus cai dikucurkeun sapanjang wates dua nagara, saenggeus saat éta guci diteundeun ditapel wates dua karajaan, bari teu loba catur Sang Prabu langsung ngaleos indit, balik deui ka tempat patapaanana.

Teu lila ti harita, tapel wates nu saméméhna disiram maké cai laut ngajanggélék jadi selat, cek ujaring carita nya lebah dinya nu ayeuna kasebut Selat Sunda, nu ngawujud dilantarankeun kasarakahan Raden Sundana nu hayang mibanda wilayah boga adina. Sedengkeun guci anu diteundeun di tapel wates salin rupa jadi gunung, nu kiwari nelah ku ngaran Gunung Rakata, atawa Gunung Krakatau. Wallahu A'lam Bishawab. (Redaksi/Ti sababaraha sumber)

8 months ago, by BingkaiWarta
Category : BERITA PILIHAN, PERNIK, ARTIKEL

Kontak Informasi BingkaiWarta.com

Redaksi : redaksi[at]bingkaiwarta.com
Iklan : iklan[at]bingkaiwarta.comBerita Terkini

Categories